Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: Aktuální možnosti farmakoterapie deprese dle doporučených postupů

doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.


Online kurz na téma „Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: Aktuální možnosti farmakoterapie deprese dle doporučených postupů“. Kurz byl akreditovaný ČLK. Za dokončení kurzu můžete získat až 2 kredity v závislosti na Vaší úspěšnosti.

16. 7. 2021 - 29. 6. 2022

NEU, PSY, ADIKT, PED NEU, PED PSY, PSYCHLG

Akreditováno ČLK

2 kredity

Zdarma

TME solutions
EchoRight
Janssen
PAHuman
Sanofi Genzime

©2014-2021 TME solutions s.r.o.