Diagnostika a včasný záchyt Niemann-Pickovy choroby typu C

MUDr. V. Malinová, MUDr. V. Dvořáková


Online kurzu na téma „Diagnostika a včasný záchyt Niemann-Pickovy choroby typu C“. Kurz byl akreditovaný ČLK. Za dokončení kurzu můžete získat až 3 kredity v závislosti na Vaší úspěšnosti.

7. 1. 2020 - 30. 10. 2020

ALERGO, ALG, ANG, ARO, DER, DIA, END, GAE, GER, GP, GYN, CHIR, INT, KAR, Lékarník, NEF, NEU, ORL, ORT, PED, PNEU, PSY, REU, URO, ONK, FBLR, HEM, UROGYN, ADIKT, AUDIO, BIOCHEM, BIOMED, PED DER, PED GYN, PED CHIR, PED KAR, PED NEF, PED NEU, PED ONK, PED ORL, PED PNEU, PED PSY, PED RADIO, PED REU, PED URO, DOM, PHARMAK, FON, FYZIO, GEN, HYG, HYPERB, CHIR CÉV, CHIR HRUD, CHIR MAXI, CHIR PLAST, INF, INTENZ, CHIR KAR, LAB, LOGOPED, PRÁVO, MIKROBIO, NEO, CHIR NEU, NUK, OBEZ, OFTAL, ORTOD, OST, PAT, POP, POSUD, PRAC, PED GP, PROT, PSYCHLG, RADIOD, RADIOT, REPRO, REVIZ, SEX, SOUD, STOM, TELO, TOX, TRAUM, URG, ZDRAV, HEMON, iná

Akreditováno ČLK

3 kredity

Zdarma

TME solutions
PAHuman
EchoRight
PAHuman
Roche

©2014-2020 TME solutions s.r.o.