OBEZITA 2 – Dietoterapie v managementu obezity

MUDr. Viera Kissová, Ph.D.


Online kurzu na téma „OBEZITA 2 – Dietoterapie v managementu obezity“. Kurz byl akreditovaný ČLK. Za dokončení kurzu můžete získat až 3 kredity v závislosti na Vaší úspěšnosti.

30. 10. 2018 - 10. 10. 2020

ALERGO, ALG, ANG, ARO, DER, DIA, END, GAE, GER, GP, GYN, CHIR, INT, KAR, NEF, NEU, ORL, ORT, PED, PNEU, PSY, REU, URO, ONK, FBLR, iná

Akreditováno ČLK

3 kredity

Zdarma

TME solutions
PAHuman
EchoRight
PAHuman
Roche

©2014-2020 TME solutions s.r.o.