Probíhající kurzy

Název kurzu Akreditace Počet kreditů
Současnost léčby hladiny lipidů a význam kombinované hypolipidemické léčby – kombinovaná terapie
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC
ČLK 3 kredity
OBEZITA 1 – Klasifikace, diagnostika, diferenciální diagnostika, klinický obraz a management
MUDr. Ľubomíra Fábryová, Ph.D.
ČLK 3 kredity
OBEZITA 2 – Dietoterapie v managementu obezity
MUDr. Viera Kissová, Ph.D.
ČLK 3 kredity
OBEZITA 3 – Pohybová aktivita v managementu obezity
MUDr. Barbora Ukropcová Ph.D., Mgr. Jozef Ukropec, Ph.D.
ČLK 3 kredity
OBEZITA 4 – Minulost, přítomnost a budoucnost farmakologické léčby obezity
MUDr. Ľubomíra Fábryová, Ph.D.
ČLK 3 kredity
OBEZITA 5 – Farmakoterapie obézního diabetika 2. typu
MUDr. Ľubomíra Fábryová, Ph.D.
ČLK 3 kredity
OBEZITA 6 – Bariatrická chirurgie v managementu obézního pacienta
MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
ČLK 3 kredity
Familiární hypercholesterolemie známá – neznámá
MUDr. Ľubomíra Fábryová, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Farmakoterapie obezity
MUDr. Ľubomíra Fábryová, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Léčba hypertenze – výhody fixních kombinací
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
ČLK 3 kredity
Srdeční selhávání 1 – co má vědět internista o farmakologické léčbě
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
ČLK 3 kredity
Srdeční selhávání 2 – co má vědět internista o farmakologické léčbě
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
ČLK 3 kredity
Srdeční selhávání 3 – co má vědět internista o farmakologické léčbě
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
ČLK 3 kredity
Srdeční selhávání 4 – co má vědět internista o farmakologické léčbě
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
ČLK 3 kredity
Von Willebrandova choroba v pediatrii
Dr. Günter Auerswald
ČLK 3 kredity
Endometriosa
MUDr. Miroslav Verner
ČLK 3 kredity
Atopická dermatitida
MUDr. Denisa Tomanová
ČLK 4 kredity
PAH 5: Jak poznat pacienta s podezřením na PAH
MUDr. Milan Luknár
ČLK 3 kredity
PAH 6: Včasný záchyt pacienta s podezřením na PAH
Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Diagnostika a včasný záchyt Niemann-Pickovy choroby typu C
MUDr. V. Malinová, MUDr. V. Dvořáková
ČLK 3 kredity
PAH 1: Současné možnosti léčby PAH ve světle nových ESC/ERS guidelines. Význam včasné eskalace léčby PAH
prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC
ČLK 3 kredity
PAH 2: Plicní arteriální hypertenze: diagnostika, stratifikace rizika a moderní léčba
doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
ČLK 3 kredity
PAH 3: Echokardiografické parametry plicní arteriální hypertenze
prof. MUDr. Paleček Tomáš Ph.D.
ČLK 3 kredity
PAH 4: Minimální potřebné parametry pro správné stanovování rizika progrese PAH aneb i málo je někdy více
MUDr. Milan Luknár
ČLK 3 kredity
TME solutions
PAHuman
EchoRight
PAHuman
Roche

©2014-2020 TME solutions s.r.o.