Probíhající kurzy

Název kurzu Akreditace Počet kreditů
Alergenová imunoterapie
doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Současnost léčby hladiny lipidů a význam kombinované hypolipidemické léčby – kombinovaná terapie
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC
ČLK 3 kredity
OBEZITA 1 – Klasifikace, diagnostika, diferenciální diagnostika, klinický obraz a management
MUDr. Ľubomíra Fábryová, Ph.D.
ČLK 3 kredity
OBEZITA 2 – Dietoterapie v managementu obezity
MUDr. Viera Kissová, Ph.D.
ČLK 3 kredity
OBEZITA 3 – Pohybová aktivita v managementu obezity
MUDr. Barbora Ukropcová Ph.D., Mgr. Jozef Ukropec, Ph.D.
ČLK 3 kredity
OBEZITA 4 – Minulost, přítomnost a budoucnost farmakologické léčby obezity
MUDr. Ľubomíra Fábryová, Ph.D.
ČLK 2 kredity
OBEZITA 5 – Farmakoterapie obézního diabetika 2. typu
MUDr. Ľubomíra Fábryová, Ph.D.
ČLK 2 kredity
OBEZITA 6 – Bariatrická chirurgie v managementu obézního pacienta
MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
ČLK 2 kredity
Familiární hypercholesterolemie známá – neznámá
MUDr. Ľubomíra Fábryová, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Farmakoterapie obezity
MUDr. Ľubomíra Fábryová, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Léčba hypertenze – výhody fixních kombinací
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
ČLK 3 kredity
Srdeční selhávání 1 – co má vědět internista o farmakologické léčbě
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
ČLK 2 kredity
Srdeční selhávání 2 – co má vědět internista o farmakologické léčbě
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
ČLK 2 kredity
Srdeční selhávání 3 – co má vědět internista o farmakologické léčbě
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
ČLK 2 kredity
Srdeční selhávání 4 – co má vědět internista o farmakologické léčbě
prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
ČLK 2 kredity
Von Willebrandova choroba v pediatrii
Dr. Günter Auerswald
ČLK 3 kredity
Endometriosa
MUDr. Miroslav Verner
ČLK 3 kredity
Profylaxe preparátem FEIBA u pacientů s hemofilií a inhibitorem a získanou hemofilií
MUDr. Viera Pohlreichová, MUDr. Věra Geierová, MUDr. Peter Salaj
ČLK 2 kredity
Epidemiologie, patogeneze, klasifikace
MUDr. Milan Luknár, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Současné možnosti léčby PAH ve světle nových ESC/ERS guidelines. Význam včasné eskalace léčby PAH
prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC
ČLK 3 kredity
Plicní arteriální hypertenze: diagnostika, stratifikace rizika a moderní léčba
doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Echokardiografické parametry plicní arteriální hypertenze
prof. MUDr. Paleček Tomáš Ph.D.
ČLK 3 kredity
Minimální potřebné parametry pro správné stanovování rizika progrese PAH aneb i málo je někdy více
MUDr. Milan Luknár
ČLK 3 kredity
Kvalita života s atopickou dermatitidou
doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA
ČLK 0 kredity
Kazuistiky pacientů s atopickou dermatitidou
doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA
ČLK 0 kredity
Stres a zdraví
prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
ČLK 0 kredity
Dupixent - konečně účinná léčba závažné atopické dermatitidy
prim. MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.
ČLK 0 kredity
Dupilumab – naše klinické zkušenosti
prim. MUDr. Blanka Pinková
ČLK 0 kredity
Kazuistika pacientky s atopickým ekzémem
prim. MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D.
ČLK 0 kredity
Biologická léčba atopické dermatitidy v době pandemie
prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
ČLK 0 kredity
PHedukace level I - Plicní hypertenze – diagnostické aspekty
prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC
ČLK 3 kredity
1. diskuze
ČLK 0 kredity
PHedukace level I - Definice, klasifikace a výskyt plicní hypertenze
MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D.
ČLK 3 kredity
PHedukace level I - Včasná detekce a screening plicní hypertenze
doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Follitropin delta - mechanismus účinku a zkušenosti z klinické praxe
MUDr. Tomáš Bagócsi
ČLK 2 kredity
Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: Psychosomatická medicína v ČR v roce 2021
doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
ČLK 2 kredity
Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: Vliv vážného napadení na psychiatrickou hospitalizovanost lidí s vážným duševním onemocněním
Mgr. Karolína Mladá
ČLK 2 kredity
Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: COVID: Prediktory konspiračních teorií a ochoty k vakcinaci
Vojtěch Pišl, MSc.
ČLK 2 kredity
Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: Dialektická behaviorální terapie
Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Mgr. Bc. Pavel Theiner, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: Aktuální možnosti farmakoterapie deprese dle doporučených postupů
doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Flash glucose monitoring: praktický průvodce
MUDr. Michal Krčma Ph.D.
ČLK 2 kredity
Flash monitorace glykémie senzorovou technologií
MUDr. Michal Dubský Ph.D., FRSPH
ČLK 2 kredity
TME solutions
EchoRight
Janssen
PAHuman
Sanofi Genzime

©2014-2021 TME solutions s.r.o.