Informace pro lékaře

Soustavné vzdělávání lékařů (CME - continuing medical education) je průběžné obnovování a udržování získané odborné způsobilosti v souladu s rozvojem příslušných oborů a udržování znalosti mimo jiné právních předpisů pro výkon povolání po celou dobu výkonu lékařského povolání.

Hodnocení soustavného vzdělávání vykonává komora příslušná k vedení registru - Česká lékařská komora.

Všichni lékaři jsou povinni se soustavně vzdělávat, a to i lékaři před atestací, kteří nemají odbornou způsobilost k výkonu specializovaných pracovních činností. Příprava na atestaci v oboru se pokládá za soustavné vzdělávání, a to i v případě druhé a dalších atestací.

Zdroje:

TME solutions
EchoRight
Janssen
PAHuman
Sanofi Genzime

©2014-2021 TME solutions s.r.o.