AD testy
akreditované ČLK

Kredity CME, které je možné získat na základě úspěšného vyplnění našich testů, jsou akceptovány Českou lékařskou komorou (ČLK).

Probíhající kurzy


Proč se registrovat?

CME kredity, uznávané ČLK

Získejte CME kredity uznávané ČLK z pohodlí domova. Veškeré kurzy i studijní materiály jsou k dispozici zdarma.

Přes 500 registrovaných lékařů

Stránky Medicinskevzdelavani.cz používá již více než 500 lékařů v ČR.

5 let s Vámi

Již více než 5 let Vám přinášíme nové AD testy zaměřené na široké spektrum specializací.

Chci se zaregistrovat

Probíhající kurzy

Název kurzu Akreditace Počet kreditů
Follitropin delta - mechanismus účinku a zkušenosti z klinické praxe
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: Psychosomatická medicína v ČR v roce 2021
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: Vliv vážného napadení na psychiatrickou hospitalizovanost lidí s vážným duševním onemocněním
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: COVID: Prediktory konspiračních teorií a ochoty k vakcinaci
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: Dialektická behaviorální terapie
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: Aktuální možnosti farmakoterapie deprese dle doporučených postupů
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Flash glucose monitoring: praktický průvodce
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Flash monitorace glykémie senzorovou technologií
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Blok I: Diagnostika podvýživy, Grading ztráty hmotnosti, Role nutričního terapeuta, Sipping v onkologii, Enterální sondová výživa
MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA
ČLK 3 kredity
Blok IV: Kolorektální karcinom, Karcinom pankreatu, Karcinom žaludku a žlučových cest, Nádory jícnu, Karcinom Žaludku
MUDr. Petra Holečková, Ph.d., MBA
ČLK 3 kredity
Blok II: Parenterální výživa, Žilní vstupy, Perioperační nutriční podpora
MUDr. Petra Holečková, Ph.d., MBA
ČLK 3 kredity
Blok III: Paliativní chemoterapie, Paliativní symptomatická péče, Podpůrná léčba při malnutrici
MUDr. Petra Holečková, Ph.d., MBA
ČLK 3 kredity
Blok V: Nádory hlavy a krku, Karcinom plic
MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA
ČLK 3 kredity
Doporučení pro diagnostiku na léčbu srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti 2021
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 3 kredity

O vzdělávání lékařů

Soustavné vzdělávání lékařů (CME - continuing medical education) je průběžné obnovování a udržování získané odborné způsobilosti v souladu s rozvojem příslušných oborů a udržování znalosti právních předpisů k výkonu povolání po celou dobu výkonu lékařského povolání.

Další informace
TME solutions
EchoRight
Janssen
Janssen Medical Cloud
Sanofi Genzime

©2014-2022 TME solutions s.r.o.