AD testy
akreditované ČLK

Kredity CME, které je možné získat na základě úspěšného vyplnění našich testů, jsou akceptovány Českou lékařskou komorou (ČLK).

Probíhající kurzy


Proč se registrovat?

CME kredity, uznávané ČLK

Získejte CME kredity uznávané ČLK z pohodlí domova. Veškeré kurzy i studijní materiály jsou k dispozici zdarma.

Přes 500 registrovaných lékařů

Stránky Medicinskevzdelavani.cz používá již více než 500 lékařů v ČR.

5 let s Vámi

Již více než 5 let Vám přinášíme nové AD testy zaměřené na široké spektrum specializací.

Chci se zaregistrovat

Probíhající kurzy

Název kurzu Akreditace Počet kreditů
Současnost léčby hladiny lipidů a význam kombinované hypolipidemické léčby – kombinovaná terapie
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 3 kredity
OBEZITA 1 – Klasifikace, diagnostika, diferenciální diagnostika, klinický obraz a management
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 3 kredity
OBEZITA 2 – Dietoterapie v managementu obezity
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 3 kredity
OBEZITA 3 – Pohybová aktivita v managementu obezity
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 3 kredity
OBEZITA 4 – Minulost, přítomnost a budoucnost farmakologické léčby obezity
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 2 kredity
OBEZITA 5 – Farmakoterapie obézního diabetika 2. typu
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 2 kredity
OBEZITA 6 – Bariatrická chirurgie v managementu obézního pacienta
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Familiární hypercholesterolemie známá – neznámá
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Farmakoterapie obezity
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Léčba hypertenze – výhody fixních kombinací
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Srdeční selhávání 1 – co má vědět internista o farmakologické léčbě
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Srdeční selhávání 2 – co má vědět internista o farmakologické léčbě
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Srdeční selhávání 3 – co má vědět internista o farmakologické léčbě
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Srdeční selhávání 4 – co má vědět internista o farmakologické léčbě
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Von Willebrandova choroba v pediatrii
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Endometriosa
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Profylaxe preparátem FEIBA u pacientů s hemofilií a inhibitorem a získanou hemofilií
MUDr. Viera Pohlreichová
ČLK 2 kredity
Epidemiologie, patogeneze, klasifikace
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Současné možnosti léčby PAH ve světle nových ESC/ERS guidelines. Význam včasné eskalace léčby PAH
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Plicní arteriální hypertenze: diagnostika, stratifikace rizika a moderní léčba
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Echokardiografické parametry plicní arteriální hypertenze
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Minimální potřebné parametry pro správné stanovování rizika progrese PAH aneb i málo je někdy více
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Kvalita života s atopickou dermatitidou
ČLK 0 kredity
Kazuistiky pacientů s atopickou dermatitidou
ČLK 0 kredity
Stres a zdraví
ČLK 0 kredity
Dupixent - konečně účinná léčba závažné atopické dermatitidy
ČLK 0 kredity
Dupilumab – naše klinické zkušenosti
ČLK 0 kredity
Kazuistika pacientky s atopickým ekzémem
ČLK 0 kredity
Biologická léčba atopické dermatitidy v době pandemie
ČLK 0 kredity
PHedukace level I - Plicní hypertenze – diagnostické aspekty
doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
ČLK 3 kredity
1. diskuze
ČLK 0 kredity
PHedukace level I - Definice, klasifikace a výskyt plicní hypertenze
doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
ČLK 3 kredity
PHedukace level I - Včasná detekce a screening plicní hypertenze
doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Follitropin delta - mechanismus účinku a zkušenosti z klinické praxe
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: Psychosomatická medicína v ČR v roce 2021
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: Vliv vážného napadení na psychiatrickou hospitalizovanost lidí s vážným duševním onemocněním
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: COVID: Prediktory konspiračních teorií a ochoty k vakcinaci
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: Dialektická behaviorální terapie
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
ČLK 3 kredity
Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP: Aktuální možnosti farmakoterapie deprese dle doporučených postupů
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Flash glucose monitoring: praktický průvodce
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Flash monitorace glykémie senzorovou technologií
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
ČLK 2 kredity
Blok I: Diagnostika podvýživy, Grading ztráty hmotnosti, Role nutričního terapeuta, Sipping v onkologii, Enterální sondová výživa
MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA
ČLK 3 kredity
Blok IV: Kolorektální karcinom, Karcinom pankreatu, Karcinom žaludku a žlučových cest, Nádory jícnu, Karcinom Žaludku
MUDr. Petra Holečková, Ph.d., MBA
ČLK 3 kredity
Blok II: Parenterální výživa, Žilní vstupy, Perioperační nutriční podpora
MUDr. Petra Holečková, Ph.d., MBA
ČLK 3 kredity
Blok III: Paliativní chemoterapie, Paliativní symptomatická péče, Podpůrná léčba při malnutrici
MUDr. Petra Holečková, Ph.d., MBA
ČLK 3 kredity
Blok V: Nádory hlavy a krku, Karcinom plic
MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA
ČLK 3 kredity

O vzdělávání lékařů

Soustavné vzdělávání lékařů (CME - continuing medical education) je průběžné obnovování a udržování získané odborné způsobilosti v souladu s rozvojem příslušných oborů a udržování znalosti právních předpisů k výkonu povolání po celou dobu výkonu lékařského povolání.

Další informace
TME solutions
EchoRight
Janssen
Janssen Medical Cloud
Sanofi Genzime

©2014-2021 TME solutions s.r.o.